Unit Pengukuran Maklumbalas Pelanggan
Laman Utama

BORANG ADUAN DAN MAKLUMBALAS PELANGGAN UiTMCJ

Maklumat Diri
Penilaian Jabatan/Unit
Skala Penilaian
1= Sangat Tidak Memuaskan | 2=Tidak Memuaskan | 3= Memuaskan | 4= Sangat Memuaskan